Susisiekite: +370 608 58977

Klientų atsiliepimų tvarkymo pranešimas

Šiame klientų atsiliepimų tvarkymo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip MB „OkayKvepalai“ tvarko klientų atsiliepimus  apie įsigytas prekes ir jų viešinimo interneto svetainėje www.okvepalai.lt, tvarką.

 1. Sąvokos
 • Įmonė - MB „OkayKvepalai“, juridinio asmens kodas 305668444, PVM mokėtojo kodas LT100013617017, elektroninio pašto adresas – info@okvepalai.lt
 • oKvepalai.lt – internetinė parduotuvė adresu www.okvepalai.lt
 • Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Įmonės prekes ir aptarnavimą, skelbiami interneto svetainėje www.okvepalai.lt.
 • Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internetinėje parduotuvėje pateiktas įvertinimas balais nuo 1 iki 5 (žymimas žvaigždute ).
 • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sutarties pagrindu įsigijęs prekes internetinėje parduotuvėje www.okvepalai.lt.
 • Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos LR reklamos įstatyme, LR nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 1. Atsiliepimų rinkimo tvarka
 • Atsiliepimai skelbiami interneto svetainėje www.okvepalai.lt.
 • Atsiliepimai renkami Įmonės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu elektroninio pašto adresu po to, kai jie įsigijo Prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų įsigijo Įmonės prekes.
 • Įmonė skelbia autentiškus, t.y. pačių Klientų parengtus ir Įmonei pateiktus Atsiliepimus.
 • Įmonė nekoreguoja gautų Atsiliepimų teksto, išskyrus akivaizdžias gramatines ar skyrybos klaidas.
 • Vadovaujantis MB „OkayKvepalai“  Privatumo politikoje skelbiamomis Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Klientas sutinka, kad Įmonė viešai rodytu Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį. Telefono numeris, el. paštas ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama viešai.
 • Įmonė skelbia Klientų pateiktus Atsiliepimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.
 • Atsiliepimų turinys nėra įžeidžiantis.
 • Atsiliepimuose nėra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos ir pan.
 • Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
 • Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje www.okvepalai.lt vartotojai skelbia neatlygintinai.  
 1. Baigiamosios nuostatos
 • Šis Pranešimas sudarytas vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Pranešimą teisės aktuose nustatyta tvarka. Pranešimo pakeitimai įsigaliuoja nuo jų paskelbimo momento.